Listen to our very own Nikki talking to Nana Akua on BBC Three Counties Radio!